Qualification title คืออะไร

บริการ ติดโพย (PopThai) เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน) ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

Qualification title คืออะไร

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน Longdo Toolbar เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation. ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้ ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ, จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์ แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่ ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)

Qualification title คืออะไร

เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากกว่า 1,200 สถาบัน และ มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร ในทุกระดับชั้นการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับมัธยมศึกษา ระดับฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังรวมไปถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (The Australia Qualifications Framework) หรือ AQF โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ดูแล คือ TEQSA (The Tertiary Education Quality and Standards Agency) ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ Higher Education (http://www.teqsa.gov.au) และ สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (Australian Skills Quality Authority, ASQA) ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลในระดับวิชาชีพ หรือ VET: Vocational Education and Training (http://www.asqa.gov.au)

เพื่อเป็นการรับประกันต่อนักเรียนและผู้ปกครองว่า คุณวุฒิด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลียนั้นมีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ และบ่งบอกได้ถึงความมีมาตรฐานสูงในระบบการศึกษา ซึ่งการที่ระบบการศึกษามีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศนั้น ก็เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนทางด้านเส้นทางการศึกษาในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากวุฒิการศึกษาเดิม AQF Level นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ระดับชั้นดังนี้

 • Level 1: Certificate I
 • Level 2: Certificate II
 • Level 3: Certificate III
 • Level 4: Certificate IV
 • Level 5: Diploma
 • Level 6: Advanced Diploma and Associate Degree
 • Level7: Bachelor Degree
 • Level 8: Bachelor Honours Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma
 • Level 9: Master Degree
 • Level 10: Doctoral Degree

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดแต่ละ Level คลิกที่ http://www.aqf.edu.au/aqf/in-detail/aqf-levels

Qualification title มีอะไรบ้าง

Qualificationวุฒิการศึกษา หมายถึง ชื่อปริญญาที่ได้รับ เช่น อักษรศาสตรบัณฑิตใช้ว่า Bachelor of Arts วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใช้ว่า Master of Science. Field of Study / Major สาขาที่ศึกษา เช่น English หรือ Computer Science เป็นต้น

Highest Degree คืออะไร

Highest Academic Qualificationระดับการศึกษาสูงสุด Doctorate ปริญญาเอก Master ปริญญาโท หากจบปริญญาตรีให้เลือก Degree. Education Detailข้อมูลการศึกษา ควรระบุการศึกษาที่เรียนจบล่าสุดไว้ด้านบน แล้วย้อนลงอีกระดับหรือสองระดับก็เพียงพอ
🔻กรณีที่ควรใช้ชื่อจริงเท่านั้น — *ชื่อจริงตามพาสปอร์ตเเละ ID คือ Legal name* ตอนกรอกสมัครงาน ใส่ชื่อจริงที่เป็น Legal เท่านั้น ใน Firstname ถ้ามีช่องให้ใส่ Preferred name ค่อยใส่ ค่ะ. เเละอย่าสับสน… Preferred name ไม่ใช่ Middle name นะคะ (อันนั้นควรต้องอยู่ใน ID ของเราถ้าเป็นส่วนหนึ่งของ Legal name)

Education Background มีอะไรบ้าง

ประวัติการศึกษา (Education Background) ประวัติการศึกษาเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญในการพิจารณ์รับเข้าทำงานว่าคุณจบสายที่เขาต้องการหรือเปล่า ในส่วนนี้ควรกรอกให้ละเอียดว่าคุณจบสถาบันไหน คณะอะไร วิชาเอกอะไร หรือกิจกรรมในตอนเรียน