เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า10อย่าง

กว่าจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่อง่าย เพราะแบรนด์นั้นมีเรื่องหลายด้านที่จะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความต้องการของตลาด การคิดค้นผลิตภัณฑ์ การหาวัตถุดิบหรือสารสกัดต่าง ๆ การเลือกโรงงานผลิต รวมไปถึงไอเดียต่าง ๆ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง จนมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของแบรนด์มากที่สุด

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า10อย่าง

นอกจากเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ เครื่องหมายรับรองสินค้าที่จะคอยรับประกันมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ ได้ว่ามีคุณภาพต่อผู้บริโภค และสำหรับฝั่งของผู้ประกอบการ หรือโรงงานผลิตการมีมาตรฐานต่าง ๆ รับรองจะต้องผ่านเกณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น

การมีเครื่องหมายรับรองมาฐานสินค้าจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภคเองในแง่ที่ว่า สินค้าที่คุณวางขายจะได้รับการประกันคุณภาพและเพิ่มความน่าเชื่อมากยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าเห็นตรารับรองคุณภาพดังกล่าวก็จะเชื่อใจในคุณภาพของสินค้าได้อย่างง่ายดาย และปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดเครื่องหมายรับรองสินค้าเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป, เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ, เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย, เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

แต่ก่อนที่แบรนด์จะมีเครื่องหมายรับรองสินค้าได้นั้น เจ้าของแบรนด์ควรจะต้องรู้ก่อนว่า เครื่องหมายต่าง ๆ นั้นคืออะไร วันนี้ทาง Kovic จะนำเครื่องหมายรับรองต่าง ๆ มาให้เหล่าเจ้าของแบรนด์ได้รู้กัน รวมไปถึงเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่สนใจอยู่นั้นได้รับเครื่องหมายรับรองอะไรบ้าง ซึ่งเครื่องหมายรับรองเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

เครื่องหมายรับรองสินค้า GMP (Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)

GMP เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งออกโดยกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารจากทั่วโลก และเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่า อาหารที่มีเครื่องหมายนี้ มีความสะอาดและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

เนื่องจากการขอเครื่องหมายรับรองประเภทนี้ ทางโรงงานผลิตจะต้องมีการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การทำความสะอาดสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการควนคุมน้ำใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมีเป็นต้น

เครื่องหมายอาหารและยา หรือ อย.

เป็นเครื่องที่ผู้บริโภครู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา อาหารเสริม หรือเครื่องสำอางต่าง ๆ ต้องมีเครื่องหมายนี้ติดเอาไว้ในฉลากบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง และเป็นเครื่องหมายแรก ๆ ที่เหล่าผู้บริโภคมักใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

ซึ่งเครื่องหมายที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า เมื่อรับประทานหรือใช้ในแง่เครื่องสำอาง จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

เครื่องหมายมาตรฐาน ISO

ISO เป็นเครื่องหมายมาตรฐานที่ใช้รับรองคุณภาพโรงงาน เป็นมาตรฐานสำคัญในเรื่องของการค้า ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคว่า สินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิต ซึ่งการมีเครื่องหมาย ISO ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ และมักใช้ในเรื่องของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องหมายมาตรฐาน HACCP

HACCP เป็นเครื่องมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร มักใช้เป็นเครื่องหมายรับรองให้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภท อาหารหรืออาหารเสริม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมที่ผลิตขึ้นมา มีส่วนผสม/สารสกัดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปัจจุบัน HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยได้รับการยอมรับในวงกว้าง

เครื่องหมายฮาลาล (Halal)

ฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้กับสินค้าของอิสลามเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า อาหารฮาลาลแห่งชาติ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่วางขายอยู่ ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนาบัญญัติ เพื่อการรับประกันให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างสนิทใจ

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มอก. เป็นเครื่องหมายที่ออกโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ใช้เพื่อรับรองคุณภาพสินค้า โดยเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา ซึ่งมักใช้กับสินค้าประเภทส่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องหมายโอทอป (OTOP)

เป็นเครื่องหมายมาตรฐานที่ออกโดย สมอ. เป็นผู้รับรอง ซึ่งเป็นตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประกันคุณภาพสินค้าและให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า สินค้าชุมชนที่ซื้อไป มีคุณภาพและปลอดภัยในแง่ของการใช้งานอย่างแท้จริง และอีกด้านหนึ่งพวกเขายังได้ช่วยสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่นให้มีรายได้เข้าชุมชนอีกด้วย

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์

เป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าที่รับรองสินค้า ซึ่งมีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติหรือเป็นสินค้าประเภทออแกนิค ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์/สินค้าที่วางขาย นั้น เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการ สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

สรุป

เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายที่เป็นการแสดงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะในส่วนของโรงงานผลิต หรือส่วนของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์อาหารเสริมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแบรนด์นั้นมีเครื่องหมายต่าง ๆ รับรอง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คุณนั้นปลอดภัย

แหล่งที่มา : www.beautycosmet.com

โควิก เคทท์ เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ ยาสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริการผลิตอาหารเสริมครบวงจร ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยและมาตรฐานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนสูง

จากแนวคิด Complete OEM Health & Beauty Ecosystem โควิก เคทท์ ได้นำความเชี่ยวชาญ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติและสมุนไพร  มาต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของสินค้าต่อผู้บริโภคให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น