ข้อมูลโทเค็น (เหรียญ)

ค้นหาข้อมูลของโทเค็นใหม่ที่ปรากฏบน BSC Chain, HECO Chain, ETH CHAN ...

bsc0xaf271839f2e37965a255945dcb8249d5f6a0b2d3 108 0 04:00 29/11/2023

Token A I Genesis สัญลักษณ์ของใครคือ AIG ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง bsc. A.I Genesis Official/AIG ทำ 148 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 50,204.23 USD (218.33 ETH)

eth0x3acfc40a19520d97648eb7c0891e747b7f2b0283 104 0 04:00 29/11/2023

Token μAzuki สัญลักษณ์ของใครคือ μAZUKI ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. μAzuki/μAZUKI ทำ 3 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 26,728.75 USD (13.27 ETH)

eth0x571e21a545842c6ce596663cda5caa8196ac1c7a 89 0 04:00 29/11/2023

Token Champignons of Arborethia สัญลักษณ์ของใครคือ CHAMPZ ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. Champignons of Arborethia/CHAMPZ ทำ 69 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 65,511.50 USD (32.24 ETH)

eth0x30d20208d987713f46dfd34ef128bb16c404d10f 83 1 04:00 29/11/2023

Token Stader สัญลักษณ์ของใครคือ SD ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. Stader/SD ทำ 27 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 63,737.44 USD (31.49 ETH)

eth0xb2617246d0c6c0087f18703d576831899ca94f01 105 0 04:00 29/11/2023

Token ZigCoin สัญลักษณ์ของใครคือ ZIG ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. ZigCoin/ZIG ทำ 176 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 319,237.53 USD (157.01 ETH)

eth0x20561172f791f915323241e885b4f7d5187c36e1 89 0 04:00 29/11/2023

Token Calcium สัญลักษณ์ของใครคือ CAL ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. Calcium/CAL ทำ 149 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 146,746.63 USD (72.44 ETH)

eth0xc32db1d3282e872d98f6437d3bcfa57801ca6d5c 103 0 04:00 29/11/2023

Token VoldemortTrumpRobotnik 10Neko สัญลักษณ์ของใครคือ ETHEREUM ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. VoldemortTrumpRobotnik-10Neko/ETHEREUM ทำ 13 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 4,778.72 USD (2.35 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 90 0 04:00 29/11/2023

Token TrueFi สัญลักษณ์ของใครคือ TRU ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. TrueFi/TRU ทำ 64 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 89,155.05 USD (43.90 ETH)

avalanche0xd402298a793948698b9a63311404fbbee944eafd 100 0 04:00 29/11/2023

Token SHRAPToken สัญลักษณ์ของใครคือ SHRAP ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง avalanche. SHRAPToken/SHRAP ทำ 4,216 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 2,244,501.48 USD (109,673.72 ETH)

bsc0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 78 0 04:00 29/11/2023

Token BlockBank สัญลักษณ์ของใครคือ BBANK ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง bsc. BlockBank/BBANK ทำ 273 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 65,045.77 USD (285.25 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 84 0 04:00 29/11/2023

Token MCDEX Token สัญลักษณ์ของใครคือ MCB ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง arbitrum. MCDEX Token/MCB ทำ 56 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 110,333.02 USD (54.60 ETH)

bsc0x29132062319aa375e764ef8ef756f2b28c77a9c9 90 0 04:00 29/11/2023

Token BlokPad สัญลักษณ์ของใครคือ BPAD ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง bsc. BPAD/BPAD ทำ 100 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 46,865.18 USD (205.39 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 84 0 04:00 29/11/2023

Token BlockBank สัญลักษณ์ของใครคือ BBANK ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. BlockBank/BBANK ทำ 181 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 269,776.26 USD (132.90 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 84 0 04:00 29/11/2023

Token Cream สัญลักษณ์ของใครคือ CREAM ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. Cream/CREAM ทำ 7 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 5,652.30 USD (2.79 ETH)

avalanche0xfc6da929c031162841370af240dec19099861d3b 104 0 04:00 29/11/2023

Token Domi สัญลักษณ์ของใครคือ DOMI ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง avalanche. Domi/DOMI ทำ 1,312 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 290,602.56 USD (14,562.94 ETH)

polygon0xe0bceef36f3a6efdd5eebfacd591423f8549b9d5 85 0 04:00 29/11/2023

Token Defactor สัญลักษณ์ของใครคือ FACTR ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง polygon. Defactor (PoS)/FACTR ทำ 255 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 56,930.82 USD (77,062.47 ETH)

eth0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da 89 0 04:00 29/11/2023

Token HOPR สัญลักษณ์ของใครคือ HOPR ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. HOPR Token/HOPR ทำ 52 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 128,992.33 USD (63.71 ETH)

eth0x230f5ed78a45452f726365b8ad1d6866f5faa68f 98 0 04:00 29/11/2023

Token Cryptoforce สัญลักษณ์ของใครคือ COF ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. CRYPTOFORCE/COF ทำ 127 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 96,921.25 USD (47.71 ETH)

eth0xa0a2e18784633eb47dbafe7c36c4594b3edaaef6 103 0 04:00 29/11/2023

Token PaLM AI สัญลักษณ์ของใครคือ PALM ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง eth. PaLM AI/PALM ทำ 184 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 159,077.02 USD (78.27 ETH)

polygon0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7 99 0 04:00 29/11/2023

Token Aavegotchi GHST Token สัญลักษณ์ของใครคือ GHST ทำงานบนแพลตฟอร์ม - ช่อง polygon. Aavegotchi GHST Token (PoS)/GHST ทำ 1,016 การซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย 203,219.07 USD (275,177.53 ETH)