สลาก ธ ก ส เกษตรมั่งคั่ง 5

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท  และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท                                                                    

2951759

 

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

5598695          9659836          9758509         

 

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

0362204          2689385          4038263          6663318          9869718                     

0785645          3176689          6382353          9726312          9962417                                                               

 

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

1095007                      1860711                      1865898                      2518959

2603803                      3874468                      5384845                      7833769                     

3025058                      4257189                      5898460                      9179040                     

3428821                      4608701                      6344234                      9188409                     

3629520                      5107045                      7704459                      9485850         

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

0118478          1225879          2332875          3714990                     

0301230          1262138          2359985          3824721                     

0347761          1262528          2751180          3836181                     

0425457          1493432          2819816          3846932                     

0440523          1621492          2823915          3981854                     

0596182          1670205          2927500          4075812                     

0645573          1838997          3056955          4115396                     

0684453          1856344          3220219          4261067                     

0726728          1858192          3338602          4413033                     

0848129          2089832          3448312          4795459                     

1222950          2195898          3529192          4931233         

5207504          6448713          7618051          8639574                     

5214387          6504256          7717430          8780739

5226239          6606412          7753078          8791027                     

5461725          6674908          7830194          8892277                     

5478146          6746359          7870917          8946389                     

5557507          6772669          8184491          9179699                     

5615700          6884110          8193479          9249818                     

5648805          7091424          8237785          9507743                     

5928527          7116938          8261755          9605806                     

5997404          7301628          8263644          9627851                     

6115691          7347102          8294036          9750690                     

6188490          7476644          8312606          9751615                     

6298805          7485533          8425956          9826949                     

6408458          7606550          8632377          9912429         

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท

0301

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท