การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เราไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว เราจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและมีสติไม่ตื่นตระหนกได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมืออยู่เสมอหรือไม่ เราต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติอย่างไรบ้าง? มีวิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

ปกป้องเพื่อนบ้านและชุมชน

มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวของเขตชินจูกุ

สำนักงานเขตชินจูกุดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในเขตชินจูกุจากภัยพิบัติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ภัยพิบัติคือ ภัยที่ทำให้สูญเสียชีวิตหรือบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ลมแรง ฝนตกหนัก ไฟไหม้ หรือระเบิด เป็นต้น

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อย

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยมาก
การเกิดแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงจะทำให้ตึกอาคารหักพังและเกิดไฟไหม้ การเกิดพายุไต้ฝุ่น
ลมจะพัดแรง ฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำล้นฝั่ง ดินถล่ม เป็นต้น

「ป้องกันภัยพิบัติ」คืออะไร

การรักษาชีวิตตัวเองหรือคนในครอบครัว รวมถึงบ้านเรือนหรือทรัพย์สินต่างๆจากภัยพิบัตินั้น
เรียกว่าการ 「ป้องกันภัยพิบัติ」

Ⅰ.สิ่งสำคัญ : รู้จักภัยพิบัติ เตรียมรับมือภัยพิบัติ = ป้องกันภัยพิบัติ

ในการป้องกันภัยพิบัติ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับภัยพิบัติก่อน
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือมีพายุไต้ฝุ่นเข้า
สิ่งสำคัญที่เราจะสามารถรักษาคนในครอบครัวหรือทรัพย์สินไว้ได้ก็คือ
การเตรียมรับมือกับภัยพิบัตินั้นๆไว้ล่วงหน้า เช่น เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน(อาหาร น้ำดื่ม
ถุงใส่อุจจาระปัสสาวะสำหรับสามวัน วิทยุแบบพกพา
เป็นต้น)เตรียมตัวว่าควรจะทำอะไรก่อนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านล่างนี้)

ข้อมูล「ป้องกันภัยพิบัติ」ที่ควรรู้สำหรับชาวต่างชาติ


หน่วยงานที่ออก

เนื้อหา

ภาษา

การบรรเทาสาธารณภัย
( สำนักงานคณะรัฐมนตรี )

การเตรียมรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน อินโดนีเซีย เวียดนาม ตากาล็อก ไทย เนปาล เขมร พม่า มองโกล

แอพและโฮมเพจเมื่อเกิดภัยพิบัติ
( สำนักงานคณะรัฐมนตรี )

ข่าวสารภัยพิบัติจากแอพและโฮมเพจของสมาร์ทโฟน

ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน(อักษรประยุกต์ ・ ดั้งเดิม)เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน อินโดนีเซีย เวียดนาม ตากาล็อก ไทย เนปาล เขมร พม่า มองโกล

การลบภัยในช่วงไวรัสโคโรน่า
( สำนักงานคณะรัฐมนตรี )

การลบภัยจากที่ที่อันตรายในช่วงไวรัสโคโรน่า

ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน(อักษรประยุกต์ ・ ดั้งเดิม)เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน อินโดนีเซีย เวียดนาม ตากาล็อก ไทย เนปาล เขมร พม่า มองโกล

คู่มือการป้องกันภัยพิบัติ
(เมืองซะงะมิฮะระ)

"คู่มือสำหรับการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน
คุณสามารถเรียนรู้วิธียึดเครื่องเรือน เตรียมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำออกมาในกรณีฉุกเฉินและรับข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ"

ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี / เกาหลีเหนือ

"คู่มือป้องกันภัยพิบัติผู้ปกครองและเด็ก"
(ข้อรักษาครอบครัว10ข้อ)
(มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดเฮียวโกะ)
*ดาวน์โหลดเอกสารภาษาแม่

ภัยพิบัติ
ทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน

อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน
ฟิลิปินส์ ไทย เวียดนาม
อินโดนีเซีย

「แผ่นพับป้องกันภัยพิบัติ」
(แผนกดับเพลิงอิซุมิอำเภอโยโกฮามา)

ทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน

อังกฤษ จีน สเปน กัมพูชา เวียดนาม

「จงมั่นใจในตัวเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว」
(พิพิธภัณฑ์ดับเพลิงป้องกันภัยพิบัติ)

อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส

「จงมั่นใจในตัวเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว」 (สมาคมวิจัยนโยบายระหว่างประเทศเทศบาลเมืองคานากาวา)

สเปน ฟิลิปินส์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว

วีดีโอเรื่องภัยพิบัติในหลายภาษา
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะทำอย่างไร
(สมาคมการท่องเที่ยวนานาชาติเซ็นได)

จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11เดือนมีนาคม2011 และจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมีวีดีโอแนะนำสิ่งที่คุณต้องเตรียม

มีภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน ไต้หวัน เกาหลี โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เนปาล บังคลาเทศ และภาษา มองโกเลีย

"ซะงะมิฮะระ คู่มือการสร้างไทม์ไลน์ของฉัน"
"ตัวอย่างการสร้าง"
"สไตล์"
(เมืองซะงะมิฮะระ)

แผนปฏิบัติการภัยพิบัติที่แต่ละคนตัดสินใจล่วงหน้าเพื่ออพยพด้วยตนเองหรือครอบครัวเมื่อมีพายุและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น

ญี่ปุ่น (มีตัวคำอ่านให้)

"NHK world japan" จะให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ

Ⅱ. เขตที่คุณอาศัยอยู่ปลอดภัยหรือไม่

เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอาจจะทำให้ดินถล่ม
หรือเมื่อเกิดฝนตกหนักอาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำล้นฝั่ง
บริเวณที่เราอาศัยอยู่หรือบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอันตรายหรือไม่
เราควรตรวจเช็คดูในแผนที่แสดงพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย
แผ่นที่แสดงพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย
  แผนที่แสดงพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย

Ⅲ.สถานที่หลบภัย (การหลบในที่ที่ปลอดภัย) อยู่ที่ไหน

อำเภอซากามิฮาราได้กำหนดสถานที่หลบภัยไว้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
และจะมีป้ายรูปภาพแนะนำสถานที่หลบภัยนั้นๆตั้งไว้ตามที่ต่างๆ
หรือเราสามารถดูได้จากแผ่นพับหรือเวบไซต์ของอำเภอ(แผนที่สถานที่ป้องกันภัยพิบัติ)ก็ได้
เราควรเช็คดูไว้ว่าสถานหลบภัยที่ใกล้บ้านเราอยู่ที่ไหน

  แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันภัยพิบัติของเมือง Sagamihara

 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
広域避難場所
(Kouiki Hinanbasyo)
สถานที่หลบภัยรวมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเกิดไฟไหม้災害時避難所
(Saigaiji Hinanjo)
สถานที่หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทั่วไป

Ⅳ.หลบภัย (การหลบในที่ที่ปลอดภัย)ดีหรือไม่ ทำไมต้องหลบภัย

เราสามารถรับรู้ข่าวสารการหลบภัยได้จากการกระจายเสียง ทีวี วิทยุ โทรศัพท์
หรือคอมพิวเตอร์ การกระจายเสียงของอำเภอซากามิฮาราคือ การกระจายเสียงฮิบารี
จะกระจายเสียงให้เราทราบเมื่อต้องหลบภัย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประเภทของข้อมูลการอพยพ

การกระทำของคุณ

レベル5:緊急安全確保
ระดับ 5: ดูแลความปลอดภัยฉุกเฉิน

เป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถอพยพอย่างปลอดภัยได้แล้ว ย้ายไปที่ที่ปลอดภัยกว่าตอนนี้ ย้ายไปที่ที่สูงในบ้านหรือเป็นอาคารที่แข็งแรงใกล้เคียง