แบบฝึกหัด สุขศึกษา ป.4 พร้อม เฉลย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test)

Rounded Rectangle: ได้คะแนน _________ คะแนน

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________

ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)

1. การกระทำในข้อใดทำให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี 

1    นั่งสมาธิเป็นประจำ

2    อ่านหนังสือทุกวัน

3    รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

4    ไปเที่ยวกับครอบครัวเสมอ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัย 9-12 ปี

1    ฟันแท้ขึ้นแทนที่ฟันน้ำนม

2    เด็กหญิงมีเสียงแหบห้าว 

3    เคลื่อนไหวทำกิจกรรมช้าลง

4    เด็กชายเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กหญิง

3. การมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยส่งผลอย่างไร

1    เรียนหนังสือเก่ง

2    เป็นที่รักของครอบครัว

3    ผิวพรรณและหน้าตาดี

4    ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย

4. อารมณ์ในข้อใดทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

1    อิจฉาริษยา

2    กลัวหรือตื่นตระหนก

3    สดชื่น แจ่มใส

4    เศร้าโศก เสียใจ

5. เมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจควรปฏิบัติตนอย่างไร

1    เล่าให้พ่อแม่ฟัง

2    ปรึกษาเพื่อนสนิท

3    เก็บปัญหาไว้คนเดียว

4    แก้ปัญหาด้วยตนเอง

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสม

1    สอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียน

2    คุณแม่ให้ค่าขนมเพิ่ม

3    มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

4    เข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี

7. ข้อใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

1    ดีใจกับเพื่อนที่สอบได้ที่ 1

2    โกรธพ่อแม่ที่ทำโทษตนเอง

3    เยาะเย้ยเพื่อนที่เล่นเกมแพ้

4    ชกต่อยเพื่อนที่แกล้งตนเอง

8. ข้อใดแสดงถึงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี

1    มีน้ำหนักตัวมาก

2    มีสิวขึ้นที่ใบหน้า

3    ฟันแท้ขึ้นก่อนฟันน้ำนม

4    มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ

9. การมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ดีจะส่งผลอย่างไร

1    อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2    ครอบครัวมีรายได้มากขึ้น

3    ไม่เจ็บป่วย

4    เพื่อน ๆ อิจฉา 

10. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ 

1    ล้างหน้าด้วยสบู่เด็ก

2    ดูโทรทัศน์จนดึก

3    อาบน้ำทุกเช้าและเย็น

4    รับประทานอาหารครบ 5 หมู่

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา (ปลายภาค) - ชุดที่ 1
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา  (ปลายภาค) - ชุดที่ 2
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา  (ปลายภาค) - เฉลย


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***


 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 1 มั่นใจในลีลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 3 กีฬา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา (เฉลย)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ข้อสอบมาตรฐาน ป.4(ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ชุดที่ 1ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ - ชุดที่ 1 Download เป็น PDF File                 เฉลย

แสดงความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File

แสดงความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4(ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4(ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ชุดที่ 1 Download เป็น PDF File                          เฉลย

แสดงความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

 • ***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)*** - ****ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)**** - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม Download - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน...

  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 • *** ติวโจทย์เข้ม - ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่ 3) *** - **** ติวโจทย์เข้ม - ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่ 3) **** - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม Download - สาระท...

  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 • *** ติวโจทย์เข้ม - ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่ 1) *** - **** ติวโจทย์เข้ม - ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่ 1) **** - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม Download - สาระที...

  3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 • ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม,123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 8 สถาบันการเงิน - ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.123 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - เรื่องที่ 8 สถาบันการเงิน Download PDF File

  1 เดือนที่ผ่านมา

 • ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์*** - * ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์**** - แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 1)

  2 ปีที่ผ่านมา

 • buddha-p1-test - ****ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 พระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา - ข้อสอบมาตรฐานชั้...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • art-p1-test - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ **** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ - ตอนที่ 1 ทัศนศิปล์ หน่วยที่ 1...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์*** - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลาย...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี*** - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน - ข้อสอบมาตรฐานชั...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • Kanngan-p5-test- - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้ - ข้อส...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์*** - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 โลกสวยด้วยพืช - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วย...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • Main - - ****รวมแบบทดสอบ แบบฝึกหัด - อนุบาล - ประถม - มัธยม**** - *ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6* - *ข้อสอบมาตรฐาน ป.1* - ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาพระพุ...

  4 ปีที่ผ่านมา

 • ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา*** - ****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา**** - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 1 ร่างกายของเรา - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศ...

  5 ปีที่ผ่านมา

 • About Ang Thong - อ่างทอง เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อท่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำ...

  10 ปีที่ผ่านมา

 • Main - หน้าแรก เลือกหัวข้อได้เลยค่ะ

  59 ปีที่ผ่านมา

 • Main - ****คลังข้อสอบ แบบฝึกหัด และใบงาน**** *ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6* - *ข้อสอบมาตรฐาน ป.1* - ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - วิชาพระพุทธศาสนา