เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

 
 
 
 
ประเภททั่วไป - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 11.01 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1308 ท่าน

 
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

 • Facebook
 • Youtube
 • RSS
 • dashboard

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
  • ก.พ.
  • อ.ก.พ.
  • เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
  • โครงสร้างสำนักงาน ก.พ.
  • ยุทธศาสตร์
   • ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.
   • ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.
   • ประชุมหัวหน้าส่วนฯ
   • ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
    • Download
   • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • ติดต่อเรา
   • ติดต่อสำนักงาน ก.พ.
   • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ
   • สนร. ฝรั่งเศส
   • สนร. สหรัฐอเมริกา
   • สนร. อังกฤษ
   • สนร. เยอรมนี
   • สนร. ออสเตรเลีย
   • สนร. ญี่ปุ่น
   • สนร. จีน
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ทุกการเคลื่อนไหว
 • บริการ
  • สำหรับข้าราชการ
   • การกำหนดตำแหน่ง
   • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
   • การพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   • การพัฒนาข้าราชการ
    • OCSC Learning Portal
    • ทักษะด้านดิจิทัล
    • ข้าราชการบรรจุใหม่
   • การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
   • คุณธรรม จริยธรรม
   • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
   • ทุนรัฐบาล
   • ระบบ HiPPS
   • ระบบนักบริหารระดับสูง
   • ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ
  • สำหรับบุคคลทั่วไป
   • สอบภาค ก
   • การรับราชการ
   • ทุนรัฐบาล
   • การศึกษาต่อต่างประเทศ
   • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   • หนังสือรับรอง (สำหรับข้าราชการบำนาญ สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น)
  • กฎหมาย
   • กฎ ระเบียบ
   • วินัยข้าราชการ
   • หนังสือเวียน
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ระบบพนักงานราชการ
  • สื่อมัลติมีเดีย
   • รวมทุกสื่อ / All media
   • พระบรมราโชวาท
   • คู่มือ/เอกสารด้าน HR
   • วารสารข้าราชการ
   • มุมมองมุมคิด : ทุนฝึกอบรมฯ
   • โลโก้สำนักงาน ก.พ.
  • องค์ความรู้ OCSC WIKI
 • ฝ่ายบริหาร
 • โครงการ
 • รายงาน
  • รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
  • รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  • รายงานสถิติกำลังคนภาครัฐ
  • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  • รายงานประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  • รายงานงบการเงิน
  • รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
  • แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร
 • ก.พ.ค.
 • ENG

กลุ่มอาชีพ: 

กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข

หนังสือเวียนประกอบ: 

เรื่อง: 

การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

เรื่อง: 

การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

เรื่อง: 

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป