อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ

[ Dek 65 ]

คะแนน รอบ 3

[ Dek 64 ]

คะแนน รอบ 3

[ Dek 63 ]

คะแนน รอบ 4

[ Dek 62 ]

คะแนน รอบ 4

[ Dek 61 ]

คะแนน รอบ 4

คะแนนสูงต่ำ (แต่ละมหาวิทยาลัย)

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ จุฬาฯ

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.ธรรมศาสตร์

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.เกษตรศาสตร์

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ มศว.

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.เชียงใหม่

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.ขอนแก่น

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.มหิดล

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.สงขลา

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.ศิลปากร

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

คะแนนสูงต่ำ ม.บูรพา

หลังจากพึ่งมีข่าวประกาศการรับรอบพอร์ตฟอลิโอทั้ง 2 ช่วงพึ่งผ่านไป ตอนนี้ระเบียบการรอบ 2 โควตาก็ประกาศออกมาแล้วเช่นกันจ้า การรับสมัครในรอบนี้จำนวนที่นั่งและโครงการที่เปิดรับนั้น บอกได้เลยว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว รับจำนวนทั้งหมด 2,873 ที่นั่ง แอดมินเห็นมีประกาศการรับออกมา จึงรีบนำมารวบรวมให้น้องๆ โดยทันทีเลย สำหรับใครที่รอสมัครรอบโควตา อย่ารอช้า ! ตามแอดมินไปดูระเบียบการรับสมัครได้เลยค่า 🎈

ปฏิทิน TCAS65 มศก.

อักษร ศิลปากร ใช้คะแนนอะไรบ้าง 65 รอบ2

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและโครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
  • โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
 3. คณะโบราณคดี
  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 4. คณะมัณฑนศิลป์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
  • โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 5. คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด
   • หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 6. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 23 โรงเรียน
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
  • โครงการสืบสานภาษาไทย
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)