ข้อสอบ คัด กรอง เด็ก พิเศษ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionUserคู่มือการใช้.rar
ดาวน์โหลด10371 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Junpen Waentuearongแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกฯ.rar
ดาวน์โหลด5504 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Junpen Waentuearongแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน.rar
ดาวน์โหลด10465 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1Junpen Waentuearong

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้เพียงโรงเรียนละ 1 ครั้ง โดยใส่ชื่อผู้เข้าอบรมมาโรงเรียนละ 2 คนนะคะ (ลิ้งลงทะเบียนเรียนร่วม)

แบบทดสอบก่อนเรียน

*** หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบก่อนเรียนวัดความรู้ก่อนการเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ข้อ ปิดระบบ13.00 น.

แบบทดสอบหลังเรียน

*** หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบหลังเรียนวัดความรู้หลังการเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ข้อ เปิดระบบหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นเท่านั้น

เลือกห้องอบรม

ห้องอบรม 1

เข้าอบรม 1

ห้องเรียนหลัก สด! สามารถตอบสนทนาการอบรมได้และเเชทผ่านช่องทางได้

ห้องอบรม 2

เข้าอบรม 2

ห้องเรียนหลัก ห้องเรียนที่2 สำหรับครูผู้เข้าร่วมประชุม สามารถ

ห้องอบรม 3

เข้าอบรม 3

ห้องอบรมสำรอง ห้องที่3 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามด้วยการแชทในgoogle meet ได้เลย

ห้องอบรม 4

เข้าอบรม 4

ห้องอบรมสำรอง ห้องที่3 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามด้วยการแชทในgoogle meet ได้เลย

Files Download

เช็คเอกสารให้พร้อม !
เอกสารและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” วันที่ 7-9 ตุลาคม 2564

เอกสาร/โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ คัด กรอง เด็ก พิเศษ

2564

ข้อสอบ คัด กรอง เด็ก พิเศษ

ล่าสุด 2565!

ข้อสอบ คัด กรอง เด็ก พิเศษ

เนื้อหาการอบรม ไฟล์เอกสาร

แบบคัดกรอง เรียนรวม (ดาวน์โหลดฟอร์ม)

Use to meet bg

เปลี่ยนภาพพื้นหลังในการอบรม ที่Google Meet เพื่อให้เป็นการประชุมเสมออยู่ห้องเดียวกัน (ให้ผู้รับการอบรมทุกท่านดาวน์โหลดภาพแล้วทำการเปลียนพื้นหลังต่อไป)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionUserĊการดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด1314 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางการได้ยิน.pdf
ดู ดาวน์โหลด247 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางการพูดและภาษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด268 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางการมองเห็น.pdf
ดู ดาวน์โหลด210 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางการเรียนรู้(ระดับประถมศึกษา).pdf
ดู ดาวน์โหลด326 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางการเรียนรู้(ระดับมัธยมศึกษา).pdf
ดู ดาวน์โหลด319 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์.pdf
ดู ดาวน์โหลด285 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ.pdf
ดู ดาวน์โหลด334 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบกพร่องทางสติปัญญา.pdf
ดู ดาวน์โหลด278 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์Ċบุคคลออทิสติก.pdf
ดู ดาวน์โหลด292 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์