กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ล่าสุด ปีการศึกษา 2565 โดยเพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ซึ่งเป็นเพจที่เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน ศิลปหัตถกรรม2565 ครั้งที่70

Show

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ

ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรม ปี 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 70

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

กำหนดแข่งขัน

  • ระดับเขต ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 65
  • ระดับภาคหรือระดับประเทศ เดือน ม.ค. – กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดเจ้าภาพ

  • ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
  • ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หมายเหตุ ทั้งนี้ สพฐ. จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565
มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

อัพเดต 25 พ.ย. 2565 เวลา 13.10น.

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่4เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น.2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดต 15 พ.ย. 2565 เวลา 14.10น.4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่อัพเดต 23 พ.ย. 2565 เวลา 20.10น.5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่ 7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่ 8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่อัพเดต 22 พ.ย. 2565 เวลา 16.30น.9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่ 10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15.30น.,
กลุ่มกิจกรรมภาษาจีน 25 พ.ย. 2565 เวลา 13.10น.,
ภาษาต่างประเทศที่สอง 17 พ.ย. 2565 เวลา 16.00น.11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่ 13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่ 14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่ 15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่ 16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น.17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 14.00น.18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่ 

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (sillapa.net)

  • แท็ก
  • งานศิลปหัตถกรรม
  • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  • เกณฑ์การแข่งขัน

Facebook

Twitter

Pinterest

LINE

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตร รับชม LIVE รู้จักกัญ Ep. 2 หัวข้อ “สถานการณ์ผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน” วันที่ 14 ส.ค. 65 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี!!

บทความถัดไปสพฐ.จับมือกรมอนามัย ผุดโปรเจกต์ ‘1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย’ ปั้นนร.เป็นYoung Health Idol รอบรู้สุขภาพ

ครูอาชีพดอทคอม

https://www.kruachieve.com

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

ศธ. พร้อมยกระดับพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบาย 4H

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

มอบครูพลศึกษา !!! เติมทักษะกีฬาเด็กใน รร.

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจัดงานวันครู ปี 66 “พลังครู คือ หัวใจพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สอศ. (ย้ายกรณีปกติ) การย้ายครู สอศ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 มกราคม 2566

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้ ยกเลิกการตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!

กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

คุณป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง!

กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณที่นี่

บันทึกชื่ออีเมลและเว็บไซต์ของฉันในเบราว์เซอร์นี้ในครั้งต่อไปที่ฉันแสดงความคิดเห็น

Δ

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ค้นหา

เว็บไซต์พันธมิตรฯ

สอบ IELTS  |  IELTS Life Skills

E-sports     |  รับทำบัญชี

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

กํา หน ด การแข่งขันทักษะ วิชาการ 2565

ป้ายกำกับ

Active Learning COVID-19 Starfish Labz ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ การประกวด ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูผู้ช่วย คุรุสภา คู่มือ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี ตรีนุช เทียนทอง ทดสอบออนไลน์ บรรจุครู พนักงานราชการ พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รับเกียรติบัตรฟรี ลูกเสือ วPA วิทยฐานะ วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ สพฐ. สมัครงาน สมัครสอบ สสวท สอบครู สอบครูผู้ช่วย สื่อการสอน หลักสูตร อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี อัมพร พินะสา เปิดภาคเรียน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เรียนออนไลน์ เสวนาออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้ โควิด 19 ใบประกอบวิชาชีพ