11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022

ฟิโพรนิล - ฟิโพรนิล 5% W/V SC ขนาด 1 ลิตร - สารกำจัดแมลง เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ กำจัดปลวก กำจัดมด มอด หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ

ขายแล้ว: 93/888
18 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 290฿ 0

Show

☀️ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 5% W/V SC ☀️คุณสมบัติ : เป็นสารในกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทํางานของ แกมมาอะมิโนบิวทิลิค แอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งแมลงปากดูดปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย มด ปลวก มีพิษต่อปลาและผึ้งสูง ☀️ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด ☀️อัตราใช้ : 8 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย จำนวน 1-3 ตัวต่อต้นเพียงครั้งเดียวในระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) ☀️ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

การส่งสินค้า จังหวัดกำแพงเพชร

ออทุส 💥💥 ใช้ป้องกันกำจัดไรทุกชนิด ไรแดง ไรแมงมุมแดงในแคคตัส บอน ทุเรียน ต้นไม้ทุกชนิด 100cc เฟนไพรอกซิเมต อีทุส

ขายแล้ว: 159/9,948
185 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 123฿ 0

ชื่อสินค้า : ออทุส ชื่อสามัญ : เฟนไพรอกซิเมต 5% W/V SC (Fenpyroximate) ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดไรทุกชนิด ไรแดง ไรแมงมุมแดงในแคคตัส บอน ทุเรียน ต้นไม้ทุกชนิด วิธีใช้ : ใช้อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของไรแดง ขนาด 100cc **ยาทุกชนิด สามารถกำจัดแมลงได้มากกว่าที่เขียนบอกไว้ในฉลากกำกับยาด้านหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามอย่างไวที่สุดครับ

การส่งสินค้า จังหวัดชลบุรี

ฟิโพรนิล - ฟิโพรนิล 5% W/V SC ขนาด 1 ลิตร - สารกำจัดแมลง เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ กำจัดปลวก กำจัดมด มอด หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ

ขายแล้ว: 93/888
18 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 290฿ 0

☀️ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 5% W/V SC ☀️คุณสมบัติ : เป็นสารในกลุ่ม phenylpyrazoles มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมผ่านปากใบ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทํางานของ แกมมาอะมิโนบิวทิลิค แอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งแมลงปากดูดปากกัด ไร ไส้เดือนฝอย มด ปลวก มีพิษต่อปลาและผึ้งสูง ☀️ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด ☀️อัตราใช้ : 8 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย จำนวน 1-3 ตัวต่อต้นเพียงครั้งเดียวในระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) ☀️ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

การส่งสินค้า จังหวัดกำแพงเพชร

โปรฟิน่า5ทีซี ฟิโพรนิล 5% ปลวกติดเชื้อตายยกรัง ยากำจัดปลวก มี อย. ปลอดภัยสูง สำหรับใช้ในบ้าน

ขายแล้ว: 33/66
140 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 590฿ 0

ชื่อการค้า : โปรฟิน่า 5 ทีซี. เลข อย : วอส 493/2553 ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล fipronil............5% W/V EC ( สูตรน้ำมัน) . กลุ่มสารเคมี : Phenylpyrazole อัตราส่วนผสม : โปรฟิน่า 5 ทีซี 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร แล้วเทราด หรือ อัดลงดินในอัตรา 5 ลิตร ค่าความเป็นพิษ: LD50(rat) = 1,940.0474 mg/kg ประโยชน์ : ใช้ป้องกัน และ กำจัดปลวกทุกชนิด สารออกฤทธิ์แบบติดเชื้อตายยกรัง ข้อแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันกำจัดปลวก ควรใช้ตามอัตราส่วนผสมที่ระบุในฉลากข้างขวด วิธีใช้ : ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวก ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ใช้ในอัตรา โปรฟิน่า 5 ทีซี 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 200 ลิตร คนให้เข้ากันดี ก่อนนำไปใช้ และควรใช้ โปรฟิน่า 5 ทีซี ที่ผสมแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำเก็บไปใช้ครั้งต่อไป คุณสมบัติเด่นเฉพาะสาร ฟิโพรนิล (Fipronil) -ค่าความปลอดภัยสูงมาก เหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือน -สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง (Structural protection & Colony management) -ให้ผลในการควบคุม 100% (100% Control No exceptions) -สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control) -ฆ่าปลวกแบบปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่ (Non-repellent activity) -ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกันทีเดียว 2 ทาง ทางปาก & ทางผิว (Contact & Ingestion activity) -กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก(Activity at ultra-low dose rates) -สารออกฤทธิ์ สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่นๆได้(Transfer between termites) -ประสิทธิภาพกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย(Dose dependent activity) -ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม(Environmental friendly) คุณสมบัติเด่น -ใช้ง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม -มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว กำจัดปลวกตายต่อเนื่อง หมดทั้งรัง -คงทนได้ดีทั้งในสภาพดินที่เป็นกรด และด่าง ป้องกันปลวกได้นานกว่า 3 ปี -.ยึดเกาะเม็ดดินได้เหนียวเเน่น ถูกชะล้างด้วยน้ำได้น้อย -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่โดยเฉพาะ บริเวณืั้ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงเเรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม -ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. กระทรวงสาธารณะสุข และทดสอบประสิทธิภาพโดยกรมป่าไม้

การส่งสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ

ยากำจัดปลวก อันเดอร์กราว ฟิโพรนิล 5% ป้องกันและกำจัดปลวกตายยกรัง ยาฆ่าปลวก หมัดหมา หมัดแมว มด เพลี้ย🦗หนอน 🐛ได้ครบถ้วน

ขายแล้ว: 27/25
36 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 95฿ 100

อันเดอร์กราว 5 SC ฟิโพรนิล 5% ใช้ป้องกันและกำจัด มด 🐜 ปลวก 🦟และ เห็บหมา 🕷หมัดหมา หมัดแมว เพลี้ย🦗หนอน 🐛ได้ครบถ้วน ยาวนาน ปลอดภัย ในยาตัวเดียว การออกฤทธิ์: อันเดอร์กราว 5 SC ฟิโพรนิล 5% ออกฤทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อปลวกหรือแมลงกินสารหรือสัมผัสถูกสารในปริมาณความเข้มข้นต่ำ หรือทำให้ตายทันทีหากได้รับสารในปริมาณมาก การทำงานของยาในปลวก: หลังฉีดพ่น เมื่อปลวกสัมผัสสารหรือเดินผ่านบริเวณที่ได้มีการฉีดสาร ปลวกที่สัมผัสสารในปริมาณมากจะตายทันที ซึ่งเพื่อนปลวกอีกส่วนจะนำตัวยาติดกับตัวมันไปด้วยและกลับไปตายที่รัง ตามพฤติกรรมของปลวกเมื่อพบเพื่อนปลวกที่ตายไป ก็จะทำความสะอาดรัง โดยจะกินพวกเดียวกันเอง ทำให้เพื่อนปลวกที่เหลือในลังได้รับสารกำจัดปลวก ไปด้วย และแพร่กระจายไปที่ปลวกตัวอื่นๆ ทำให้เพื่อนปลวกติดเชื้อยาและตายต่อเนื่องกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปลวกลดจำนวนลงได้มากหรือตายยกรังหากปลวกได้รับสารในปริมาณที่เพียงพอ 🌪เพื่อจบปัญหาปลวก ทางร้านแนะนำให้ฉีดซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปลวกทั้งลังได้รับสารที่เพียงพอ ส่วนประกอบหลัก: ฟิโพรนิล 5% SC (Fipronil 5% SC) วิธีการใช้: ผสมน้ำตามอัตราด้านล่างแล้วราดหรือฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการกำจัดแมลง คุณสมบัติ: อันเดอร์กราว 5 SC เป็นยาเย็น สัมผัสและดูดซึม ชนิดน้ำครีม ออกฤทธิ์นาน ไม่อันตรายต่อดอกไม้ พืชผัก มีการสลายตัวเร็วเมื่อโดนแสงแดด ทำให้ความเสี่ยงในการสะสมบริเวณผิวดินต่ำมาก สามารถใช้กำจัดแมลงก่อกวนบริเวณบ้านเรือนได้อย่างครอบคลุม: 1) ใช้เป็นยากำจัดปลวก ซึ่งออกฤทธิ์ 2 ทาง ปลวกติดเชื้อยาแพร่กระจาย ตายยกรัง 2) กำจัดเห็บหมัด ตามพื้น ภายนอกบ้าน รอบๆบ้าน อัตราการใช้: ผสมอันเดอร์กราว 5 SC 20-50 มล. กับน้ำ 20 ลิตร (สำหรับกำจัดเห็บ หมัด ปลวก มอดหรือแมลงรบกวนอื่นๆบริเวณบ้าน) หรือ ผสมอันเดอร์กราว 5 SC. 50-100 มล. (ซีซี) ต่อน้ำ 20 ลิตร (สำหรับกำจัดศัตรูพืช หนอน แมลง) *สารที่”ผสมแล้ว”ควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป* ขนาดบรรจุ: 100 มล. ยาฆ่าปลวก ยากำจัดปลวก ยาฆ่าปลวกตายยกรัง กำจัดปลวก กำจัดปลวกตายยกรัง ยากำจัดปลวกตายยกรัง ยาปลวก ยาฆ่าแมลงทุกชนิด 🚚 .ร้านส่งของทุกวันจันทร์-เสาร์ นะครับ 🚚

การส่งสินค้า จังหวัดชลบุรี

แอสเซนด์ สาร ฟิโพรนิล 5%SC ขนาด 1 ลิตร สารกำจัดแมลงสูตรเย็น ออกฤทธิ์กำจัดทั้งแบบกินตายและถูกตัวตาย

ขายแล้ว: 23/4
2 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 589฿ 0

แอสเซนด์ ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล (fipronil) …………………5% SC กลุ่มสาร : Phenylpyrazole (กลุ่ม 2B) คุณสมบัติ : - สารกำจัดแมลงที่ออกฤทธิ์กำจัดทั้งแบบกินตายและถูกตัวตาย จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง โดยกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานมากกว่าปกติจนแมลงเกิดอาการชัก และตายในที่สุด เหมาะสำหรับ : ข้าว ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน, หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบถั่ว, หนอนม้วนใบทุเรียน, หนอนประกบใบส้ม, หนอนชอนใบส้ม, หนอนด้วงกัดราก, ด้วงหมัดผัก, ปลวก, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, ด้วงงวงเจาะยอด, ด้วงเต่าแตง, ด้วงน้ำมัน, ด้วงแรด, ไส้เดือนฝอย, มวนลําไย, มอดเจาะลําต้น, แมลงค่อมทอง, มด อัตราและวิธีการใช้ : เพลี้ยไฟในข้าว ใช้อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัวต่อต้นเพียงครั้งเดียวในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) ขนาด 1 ลิตร

การส่งสินค้า จังหวัดกำแพงเพชร

[มีโค๊ดส่วนลด 60 บาท]"ฟิโพรนิล5% W/V SC" สารกำจัดแมลงกลุ่มสารเคมี phenylpyrazole 2ฺB ราคาถูก

ขายแล้ว: 16/88
9 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 189฿ 500

โค๊ดส่วนลด 60 บาท ใช้แทนโค๊ดส่งฟรี "KIMZ60" ใส่ช่องโค๊ดส่วนลด Shopee เมื่อสั่งสินค้าครบ 300 บาท ลดสูงสุด 60 บาท 🔥สารป้องกันและกำจัดแมลง🔥 👉ชื่อสามัญ ฟิโพรนิล (fipronil) กลุ่มสารเคมี phenylpyrazole 2B 👉ลักษณะการออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ ต่อ ระบบประสาทส่วนกลางของหนอนแมลง ยานี้ จะออกฤทธิ์ช้าๆ ในการ กำจัดเห็บหมา คือ ออกฤทธิ์ใน 48 ชั่วโมงเท่านั้น 💥สรรพคุณ💥 - ใช้กำจัดปลวก ออกฤทธิ์ได้ดี - ใช้กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ หนอนม้วนใบ แมลงบั่ว ไอ้ฮวบ และอื่นๆ - สูตรเย็นฉีดผ่าดอกได้ ไม่ทำให้ดอกร่วง หรือไหม้ ขนาดบรรจุ 1 L อัตราการใช้ 40cc ต่อน้ำ 20 ลิตร 400cc ต่อน้ำ 200 ลิตร 4000cc ต่อน้ำ 2000 ลิตร ต้องการสั่งราคาส่ง ทักแชทก่อนนะครับ #ฟรี รับปรึกษาการแก้ปัญหาพืชทุกชนิด โรค แมลง ปุ๋ย การเพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำแนวทางการสลับสารกำจัดแมลง และชนิดของสารกำจัดแมลงที่เหมาะสมกับแมลงชนิดนั้น เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างถูกต้อง และเหมาะสม #วิธีขอรับคำปรึกษา - ถ่ายภาพพืชที่มีปัญหา แบบชัดเจน - แจ้งชนิดของปุ๋ย ยาเชื้อรา ยาแมลงที่ใช้อยู่มาอย่างละเอียด #ยาฆ่าแมลง #ไบเฟนทริน #สารกำจัดแมลง #ยาฆ่าแมลงราคาถูก #เกษตรเงินล้าน

การส่งสินค้า จังหวัดสมุทรสาคร

แอสเซนด์ (ฟิโพรนิล 5% SC) 500 มิลลิลิตร

ขายแล้ว: 14/5
2 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 443฿ 0

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวในข้าว อัตราการใช้ ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายจากหนอนห่อใบข้าวมากกว่า 15% (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน และ 60 ลิตร ต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)

การส่งสินค้า จังหวัดสุพรรณบุรี

กำจัดไรแดง เพลี้ย ไรขาว ศัตรูพืช เสปรย์กำจัดแมลง Kller spray เฟนไพรอกซิเบต ขนาด 300 มล. ยาฆ่าแมลงพืช

ขายแล้ว: 125/2,474
23 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 75฿ 89

กำจัดไรแดง เพลี้ย ไรขาว ศัตรูพืช เสปรย์กำจัดแมลง Kller spray เฟนไพรอกซิเบต ขนาด 300 มล. ยาฆ่าแมลงพืช วิธีใช้ : ฉีดพ่นทุกซอกทุกมุมของลำต้นและใบ พ่นเมื่อพบการระบาดของศัตรูพืช เช่นไรแดงแอฟริกัน ไรแดงดุหลาบ ไรสองจุด ไรสนิม เพลี้ย ไรขาว ประโยชน์ : กำจัดศัตรูพืช เช่นไรแดงแอฟริกัน ไรแดงดุหลาบ ไรสองจุด ไรสนิม เพลี้ย ไรขาว กำจัดได้ทั้งตัวอ่อน ตัวแก่ และไข่ 🚫🚫คำเตือน :เป็นวัตถุอันตราย ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง สวมเครื่องมือป้องกันดวงตา หน้ากาก และถุงมือตอนฉีดพ่นสเปร์ย ปิดให้สนิดและพ้นมือเด็ก อาหาร น้ำดื่ม เปลวไฟ และสัตว์เลี้ยง เก็บไม่ให้ถูกแสงแดดสถานที่แห้งและเย็น หรืออุณหภูมิปกติ ชื่อสามัญ เฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สาระสำคัญ tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phen0xypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate……………..................................................5% W/V SC

การส่งสินค้า จังหวัดนนทบุรี

ไอโพรนิล น้ำครีม ยาเย็น ฟิโพรนิล 5% w/v SC ตราม้าบิน ขนาด 1 ลิตร

ขายแล้ว: 15/14
3 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 300฿ 0

สารป้องกันกำจัดแมลง ไอโพรนิล ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 5% w/v SC คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดแมลงออกฤทธิ์แบบดูดซึม ยาเย็น ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตายและกินตาย ใช้ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, แมลงหวี่ขาว, ปลวก, ด้วงเจาะ, หนอนใยผัก, หนอนม้วนใบ ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม อัตราการใช้ : 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

การส่งสินค้า จังหวัดนครปฐม

🌾 ไตรอะโซฟอส (ไตรอะโซฟอส) ขนาด 1ลิตร กำจัดหนอนกอ หนอนเจาะ ไร เพลี้ยกระโดด เพลี้ยต่างๆ

ขายแล้ว: 34/57
5 การประเมิน
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
11 อันดับ ฟิโพรนิล 5% น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022
ราคา : ฿ 374฿ 0

ชื่อสินค้า : ไตรอะโซฟอส 1 ลิตร ชื่อสามัญ : ไตรอะโซฟอส (Triazophos)40% EC ประโยชน์ : เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว คงสภาพอยู่ภายในพืชและภายในดินได้นาน 3-4 สัปดาห์ และจะสลายตัวไปในอากาศที่ร้อนและแห้ง สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืชได้ กำจัดหนอนกอ หนอนเจาะ ไร เพลี้ยกระโดด เพลี้ยต่างๆ วิธีใช้ : อัตราการพ่น 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร(*พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนแมลงวัน)

การส่งสินค้า จังหวัดนครปฐม